تقدیم به تموم دخترا😍 | بلاگ

تقدیم به تموم دخترا😍

تعرفه تبلیغات در سایت


تو دختر شدی نه برای  در حسرت ماندن یه بوسه ،،،، دختر شدی برای خلق بوسه ای از جنس آرامش

تو دختر نشدی برای همخواب آدم های بیخواب شدن ،،،، دختر شدی که برای خواب کسی رویا شوی

تو دختر نشدی که،،، در تنهاییت حسرت اغوشی عاشقانه را داشته باشی ،،، دختر شدی تا آغوشی در تنهاییه عشقت باشی ❤

نه برای چشم های هرزه ای که پاکی تو را ارزان میخرند!

دختر باش و مغرور،،،، عروسک نباش در دست کولی های عروسک باز!!!

پاکی ات را ارزان نفروش به دورگرد های عروسک پرست ،،،

به هر کسی دل نبند...!!!

 

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 18 دی 1396 ساعت: 19:27