حال خوب:)

ساخت وبلاگ

صبح ها  لباس آرامشبپوش!

دست هایت را باز کن! 

چشمهایت را ببند..

و رو به آسمان صد بغل 

 حس ناب زنده بودن را نفس بکش ❤

هر دلی سازی دارد🎶

که در زندگی به گونه ای می نوازد !

گاهی شاد:)

گاهی غمگین ، گاهی آهسته.

بنشین گاهی،و به صدای ساز دلت گوش کن شاید نیاز به کوک کردن دارد....!

مراقب باش روزگار هات می دهد اما قرار نیست تو بیفتی!!!

اگر خودت را به خداوند جهان گره زده باشی، اوج می گیری به خودش میرسی مانند تاب...

وقتی....

مهربانی هایتان  را در دل کسی جا بگذاری ، بیشتر از حاضرین حاضر هستی

حتی وقتی غایب باشی...!

اینم به جبران اگه ناراحت شدین ( چون قرار شده بود وبلاگم پر از حس خوب باشه:)

دلاتون رنگین کمونی و پر از ستاره

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : پنجشنبه 2 شهريور 1396 ساعت: 23:04